تمهيدات و تسهیلات کنفرانس براي پذيرفته شدگان دوره دكتري
1397/01/31

ضمن تبريك قبولي به پذيرفته شدگان در مرحله اول آزمون دوره هاي دكتري 1397 و به منظور فراهم نمودن زمينه تقويت رزومه و آمادگي براي شركت در مصاحبه؛ دبيرخانه کنفرانس ICIRES 2018 تمهيدات و تسهیلات ذیل را در نظر گرفته است:


-  پذيرش و داوری فوري مقالات و صدور تاییدیه پذیرش مقاله زودهنگام براي شركت كنندگان حضوري و غيرحضوري.
- تخفيف 50 هزار توماني بابت پذيرش مقاله اول.مقالات دوم به بعد به صورت خودكار مشمول تخفيف هستند.

 

خط تلگرام 09031035890 پشتيبان شما در ثبت نام و ارسال مقالات به کنفرانس می باشد.

www.icires.ir

info@icires.ir