دعوت به همکاری در کمیته علمی کنفرانس (ICIRES 2018)
1397/02/02

بسمه تعالی

از کلیه اساتید هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد فعال در زمینه پژوهش و مقاله دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به همکاری در کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2018) رزومه خود را به آدرس ایمیل info@icires.ir یا شماره تلگرام کنفرانس 09031035890 ارسال نمایند.

 با تشکر دبیرخانه کنفرانس