دعوت از فارسي زبانان جهان به شركت در کنفرانس
1397/02/03

 

ازآنجايي كه زبان رسمي کنفرانس فارسي مي باشد از فارسي زبانان سراسر جهان بويژه كشورهاي ايران، تاجيكستان، مالزي، هند، عراق، افغانستان، بحرين، امارات متحده، سوريه، لبنان، كويت، آمريكا و ساير كشورها جهت شركت در کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2018) و ارايه دستاوردهاي پژوهشي در قالب مقالات علمي پژوهشي، علمي ترويجي و مروري  دعوت بعمل مي آيد.


شماره تلگرام کنفرانس 989031035890+ پشتيبان شما در امر ثبت نام و شرکت در کنفرانس می باشد.

وب سایت کنفرانس : http://icires.ir

ایمیل:info@icires.ir