دعوت به همکاری در کمیته علمی کنفرانس (ICIRES 2019)
1398/05/18

بسمه تعالی

از کلیه اساتید هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد و دانشگاه های معتبر خارج از کشور فعال در زمینه پژوهش و مقاله دعوت به عمل می آید در صورت تمایل به همکاری در کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2019) رزومه خود را به آدرس ایمیل info@icires.ir یا شماره تلگرام کنفرانس 09050265032 ارسال نمایند.

 با تشکر دبیرخانه کنفرانس