شبکه های اجتماعی

 

کانال کنفرانس در تلگرام :

                                                                                                                   https://telegram.me/icires

 

کنفرانس در اینستاگرام :

 

https://www.instagram.com/icires.ir

 

کانال کنفرانس در سروش :

 

https://soroush-app.ir/icires.ir 

 

کنفرانس در linkedin :