انواع مقالات مورد پذیرش کنفرانس
1398/05/18

 

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس می رساند ،انواع مقالات زیر که در راستای محورهای مورد بحث در کنفرانس باشند، مورد پذیرش چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2019) واقع شده و در فرآیند داوری کنفرانس قرار خواهند گرفت: 


1) مقالات علمی-پژوهشی   2) مقالات علمی-ترویجی (مروری)  3) مطالعات موردی  4) مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی  5) طرح های تحقیقاتی

 

باتشکر

دبیرخانه کنفرانس