داوری زود هنگام و رایگان مقالات
1399/05/02

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی (ICIRES 2020) برای آن دسته از دانشجویان و پژوهشگرانی که نیازمند دریافت نتایج داوری زود هنگام مقالات ارسالی خود هستند امکان داوری زود هنگام و رایگان مقالات را فراهم کرده است.

لذا پژوهشگران گرامی می توانند جهت داوری زودهنگام و رایگان مقالات هرچه سریعتر مقالات خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نموده و سپس با دبیرخانه کنفرانس تماس بگیرند.

باتشکر

دبیرخانه کنفرانس