نمایه مقالات دوره های پیشین کنفرانس در سیویلیکا
1400/06/01

با سلام. به استحضار کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی می رساند که مقالات دوره های پیشین کنفرانس در سایت سیویلیکا نمایه گردیده است.با کلیک بر روی لینک هر دوره می توانید به صفحه کنفرانس در سایت سیویلیکا وارد شوید.

دروه اول                دوره دوم               دوره سوم          دوره چهارم     

دوره پنجم             دوره ششم             دوره هفتم          دوره هشتم 

دوره نهم                  دوره دهم