تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات و پرداخت هزینه ثبت نام
1398/07/01

با سلام.به استحضار کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس می رساند که با توجه به استقبال پرشور و درخواست های مکرر دانشجویان،پژوهشگران،اساتید و فرهیختگان دبیرخانه کنفرانس مهلت ارسال مقالات و پرداخت هزینه ثبت نام را تا تاریخ 98/08/18 تمدید نموده است.