تمدید آخرین مهلت ارسال مقالات و پرداخت هزینه ثبت نام
1398/11/12

با سلام.به استحضار کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس می رساند که با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان،اساتید و پژوهشگران گرامی در خصوص تمدید مهلت ثبت نام و ارسال مقالات به کنفرانس،دبیرخانه کنفرانس آخرین مهلت ارسال مقالات و پرداخت هزینه ثبت نام را تا تاریخ 98/12/09 تمدید کرده است.