حمایت معنوی انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران از کنفرانس
1400/09/26

با سلام.به استحضار کلیه شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی می رساند که انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران  به صورت رسمی حمایت معنوی خود را از یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی اعلام داشته است و  یکی از حامیان معنوی کنفرانس  می باشد.

باسپاس از انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی تهران جهت حمایت از یازدهمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی.

 

anjoman logo